Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Asgard

Pojmovi: |Asgard|

Na svom epskom putovanju Eric the Viking mora doći na otok na kojem se razvila divna antička utopija. Tamo mora naći rog čija će svirka njemu i posadi omogućiti dolazak u Asgard. Kako se zove ovaj suludi otok?

Hy-Brasil

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)