Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: August Šenoa

Pojmovi: |August Šenoa| |Hrvatska književnost|

U romanu Zlatarevo Zlato Augusta Šenoe čitav je niz likova. Jedan je od njih je brijač imena Grga, dok je drugi fatalna žena koja se na početku preziva Grubarova, a kasnije se udaje za bana Ungnada. Kako se Grga preziva, a kako je pak ime Grubarovoj/Ugnadovoj?

Čokolin i Klara

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)