Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Beograd

Pojmovi: |Beč| |Beograd| |Budimpešta| |Dunav|

Dunav na svom putu kroz Europu dotiče deset država, i pri tom prolazi kroz četiri glavna grada. Beč, Budimpešta, Beograd. Koji glavni grad nedostaje?

BRATISLAVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)