Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Bob Hope

Pojmovi: |Bob Hope| |Filmska nagrada Oscar|

Britanac sa najviše vođenih dodjela Oscara je Bob Hope koji je ovu priredbu vodio 19 puta. Drugi Britanac po broju vođenja, Oscare je vodio tri puta. Tko je on ako se zna da mu jedan od najpoznatijih fiktivnih likova koje glumi nosi ime po liku iz crtića?

David Niven

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)