Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Borna Rendulić

Pojmovi: |Borna Rendulić| |Hokej na ledu|

Nevjerojatno ali istinito. I Hrvatska se upisala kao zemlja sa igračem koji je igrao u NHLu. Riječ je, naravno, o Borni Renduliću. U kojem je to klubu prve hrvatske minute uhvatio Borna?

COLORADO AVALANCHE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)