Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Boston Celtics

Pojmovi: |Boston Celtics| |Košarka| |NBA|

Često ga apostrofiraju kao najboljeg NBA trenera koji nikad nije osvojio prsten prvaka, ali ih zato kao igrač ima pet osvojenih u dresu Boston Celticsa. Koji je trener, među ostalim, bio izbornik Dream Teama II na SP-u u Torontu?

Don Nelson

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)