Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Britpop

Pojmovi: |Blur| |Britpop| |Gorillaz|

Jedan od najzanimljivijih projekata u svijetu muzike ovog stoljeća je band Gorillaz. Dva čovjeka su zaslužni za nastanak ovog virtualnog muzičkog sastava. Jedan je član Blura, a drugi strip autor. Kako se zovu ova dvojica?

DAMON ALBARN I JAMIE HAWLETT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)