Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Bruce Lee

Pojmovi: |Bruce Lee| |NBA|

Koji je NBA igrač na filmskom platnu odmjerio snage protiv Bruce Leea u filmu Zmajeva igra smrti?

Kareem Abdul Jabbar

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)