Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Buffy the Vampire Slayer

Pojmovi: |Buffy the Vampire Slayer|

I Buffy, ubojica vampira, imala je grupu prijatelja koji joj pomažu. Među njima se isticao pomalo komični muški lik. Navedite njegovo ime.

Xander Harris

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)