Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Corto Maltese

Pojmovi: |Corto Maltese|

Corto Maltese jedan je od najprepoznatljivijih likova strip umjetnosti. Nakon mnoštva dogodovština širom planeta, avanture prestaju njegovim nestankom u jednom ratu. Kojem?

Španjolski građanski rat

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)