Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Daleka obala

Pojmovi: |Daleka obala| |Psihomodo Pop|

Ako bi se zbrojio broj palmi iz naslova pjesme Daleke obale sa brojem godina, bar se nadam da pjevaju o godinama, koje u naslovu pjesme ima Psihomodo Pop, dobije se redni broj kemijskog elementa čije je prvo slovo, barem u dvoslovnom izrazu kojim se označava, već bilo kao odgovor u ovoj grupi pitanja. Koji je to element?

Cink

Pojmovi: |Daleka obala|

Na trećem albumu Daleke Obale, Mrlje, jedna je od najpopularnijih domoljubnih pjesama ranih devedesetih. Kako se zove pjesma sa antologijskim stihom: Ali sa druge strane se čuo krik Jer i mi pucamo u njih…?

ONI NAS GAĐAJU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)