Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dalibor Matanić

Pojmovi: |Dalibor Matanić| |Hrvatski film|

Blagajnica hoće ići na more je hrvatski film iz 2000. godine, prvijenac redatelja Dalibora Matanića. Glavna junakinja filma je Barica, blagajnica u maloj samoposluzi negdje na periferiji jednog hrvatskog grada, koja mašta o tome kako će sa svojom kćerkom otići na more. U kojem to gradu živi Barica?

Zagreb

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)