Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: DC Comics

Pojmovi: |DC Comics| |Superman|

I Supermenu neko mora doći glave. To je pošlo za rukom supernegativcu koji u stripu ubija slavnog Kriptonca. Navedite ime zvjeri koja ubija Supermena.

Doomsday (the Ultimate)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)