Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dik Browne

Pojmovi: |Dik Browne| |Hogar strašni|

Hogar strašni i žena mu Helga imaju dvoje predivne vikinške djece, mlađeg sina, i stariju kćerku. Kako se zovu ovo dvoje?

Hamlet i Honi

Pojmovi: |Dik Browne| |Hogar strašni|

Koji sin naslovnog junaka stripa Dika Brownea i njegove supruge Helge, na veliku žalost svog oca, želi postati zubar, a ne razulareni Viking poput njega?

Hamlet

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)