Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Disciplina kičme

Pojmovi: |Disciplina kičme|

Dušan Kojić – Koja, osnivač je “najpopularnije jugoslovenske rock grupe svih vremena” Disciplina kičme. Koji instrument svira Koja?

Bas gitaru

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)