Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dustin Hofman

Pojmovi: |Dustin Hofman| |Filmska nagrada Oscar|

Dustin Hoffman je jedan od rijetkih glumaca sa dva Oscara za najbolju mušku ulogu. U koja dva filma je to ostvario?

KRAMER PROTIV KRAMERA I KIŠNI ČOVJEK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)