Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Eduardo Da Silva

Pojmovi: |Eduardo Da Silva| |Martin Taylor| |Nogomet|

Sjajnu klupsku i još sjajniju reprezentativnu karijeru Eduarda Da Silve prekinuo je stravičan lom noge. Istog je skrivio Martin Taylor. Za kog je na toj utakmici igrao Martin Taylor?

BIRMINGHAM

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)