Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ekonomija

Pojmovi: |Ekonomija|

Dana 8. veljače 1971. godine otvorena je prva elektronička burza vrijednosnih papira. Kako joj je ime i u kojem gradu se to desilo?

NASDAQ I NEW YORK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)