Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Enki Bilal

Pojmovi: |Enki Bilal|

Jedan od glavnih umjetnika stripa sa kraja dvadesetog i početka dvadesetprvog stoljeća svoja djela potpisuje kao Enki Bilal. Što je normalno, jer od desete godine živi u Parizu. Ipak, on je našeg porijekla, i pravo ime mu je slično, ali ipak drugačije. Kako je Enkijevo pravo ime i prezime?

Enes Bilalović

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)