Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ero s onoga svijeta

Pojmovi: |Ero s onoga svijeta|

Kad smo već kod Ere, u trećem činu, na kraju je jedan od najprepoznatljivijih odlomaka ove komične opere. Jedan bend i jedan glazbeni izvođač i dan danas imaju ga kao neizostavni dio svog repertoara. Tko su oni?

LET 3 I MARKO PERKOVIĆ THOMPSON

Pojmovi: |Ero s onoga svijeta| |Opera|

Jedna od naših najpoznatijih i najizvođenijih opera je Ero s onoga svijeta. Praizvedena je 1935. godine u HNKu u Zagrebu. Navedite ime i prezime njenog skladatelja?

JAKOV GOTOVAC

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)