Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Franz Kafka

Pojmovi: |Franz Kafka|

Koji je lik iz pera Franza Kafke na svoj 30.rođendan upao u nevolje?

Josef K.

Pojmovi: |Franz Kafka|

Jednostavno književno. Kako se zovu dva lika koje je Franz Kafka tako opako izmaltretirao u Preobražaju i Procesu?

GREGOR SAMSA I JOSEF K

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)