Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: George R. R. Martin

Pojmovi: |George R. R. Martin|

Oluja mačeva je roman koji je sastavni dio jedne veće cjeline. Kakve su to pjesme u naslovu te cjeline?

Pjesme leda i vatre

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)