Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Goran Bare

Pojmovi: |Goran Bare|

Evo vlak mi stiže je pjesma koju izvodi Goran Bare sa plaćenicima. Album na kojem se ona nalazi ima brojčano ime. Koje?

7

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)