Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Herbert George Wells

Pojmovi: |Herbert George Wells|

U H. G. Wellsovom romanu Vremenski stroj, priča na kraju završi u dalekoj budućnosti našeg planeta. Tamo vremenski putnik zaključi da je ljudska rasa evoluirala u dvije vrste, od kojih jedna uzgaja drugu za hranu. Kako se zovu ove dvije vrste iz naše budućnosti?

ELOI I MORLOCI

Pojmovi: |Herbert George Wells|

Vremenski stroj je roman H.G.Wellsa objavljen 1895. godine. Glavni lik, Vremenski Putnik, u njemu, u stroju iz naslova, odlazi u budućnost, sve dalje i dalje. Međutim, fizički uvijek ostaje na području grada u kojem živi. O kojem je to gradu riječ?

London

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)