Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: IBM

Pojmovi: |IBM|

Koji je direktor IBM poznat kao “najveći trgovac na svijetu”, preuzeo kompaniju sa 1300 radnika, a nakon njegovog mandata (42 god.) tvrtka je imala čak 72 500?

Tom Watson

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)