Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ihtiologija

Pojmovi: |Ihtiologija|

A sada jedno riblljegeografsko pitanje. Naime, postoji slatkovodna riba koja dijeli ime sa jednom azijskom rijekom. Ova riba ima vretenasto tijelo pravilne građe i izgledom je dosta slična klenu. Neki primjerci mogu narasti preko metra dužine i 30 kg težine. Kako se kod nas ova riba zove?

Amur

Pojmovi: |Ihtiologija|

Riba iz ovog pitanja dijeli ime sa otpacima koji nastaju prilikom cijepanja. Ovo je riba karakterističnog oblika, oči joj se nalaze na jednoj strani, gornjoj, a to je najčešće desna, ovalnog je oblika, bočno spljoštena. Kako se kod nas naziva ovu ribu?

Iverak, iver

Pojmovi: |Ihtiologija|

Slatkovodna riba iz ovog pitanja vretenastog je oblika. Leđa su joj obično tamnozelena ili smeđa, a bokovi tamnozlatni sa prelivima bakarne boje uz izrazito crvenkasta peraja. Kako joj je ime ako se zna da dijeli ime sa dijagnozom koja je specifična za naše oči?

mrena

Pojmovi: |Ihtiologija|

Riba iz ovog pitanja dijeli pak ime sa jednim zanimanjem koje polako nestaje, te sa stanovitim Nikom. I njegovim bratom također. Ova je riba neobičnog izgleda, ovalnog oblika, bočno vrlo spljoštenog tako da je skoro nevidljiv kada ga se gleda okomito. Kako je ime ove ribe?

kovač

Pojmovi: |Ihtiologija|

Riba iz ovog pitanja zove se kao i titula hrvatskih vladara prije Tomislava. Sitna je riba, lijepo oblikovana tijela, u boku spljoštenog, a u cijelini simetričnog. Na maloj stožastoj glavi nalaze se sitna usta, a u njima tanki i oštri zubi. Kako je ime ove morske ribe?

knez

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)