Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Informatika

Pojmovi: |Informatika|

Amiga računala jedan su koračić u povijesti kompjutera. Koja firma je zaslužna za nastanak Amigi?

Commodore

Pojmovi: |Informatika|

Kako zovemo jedinstvenu brojčanu oznaku računala na internetu?

IP adresa

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)