Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Internet

Pojmovi: |Internet|

Prva uspješna komunikacija računala preko interneta desila se 1990. godine. Kako se zove znanstvenik, izumitelj World Wide Weba, koji je omogućio ovu komunikaciju, i kojeg se zbog toga opravdano naziva ocem interneta?

Tim Berners-Lee

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)