Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: James Hilton

Pojmovi: |James Hilton|

Po mnogima, James Hilton se, stvarajući dolinu Shangri-La samo vodio starijim hinduističkim i budističkim legendama koje opisuju kraljevstvo sreće i mira smješteno duboko u himalajskim planinama. Kako se zove ovo legendarno kraljevsto, s kojim su posebno bili fascinirani nacisti i Adolf Hitler?

Shambala

Pojmovi: |James Hilton|

U djelu Lost Horizon Jamesa Hiltona iz 1933., opisuje se skrovita, mistična himalajska dolina. Uskoro će ovo ime postati simbol za sretnu, rajsku zemlju izoliranu od ostatka svijeta. Kako je ime ovoj mističnoj dolini?

Shangri-La

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)