Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Jeanne Michel Jarre

Pojmovi: |Jeanne Michel Jarre|

Jeanne Michel Jarre postaje planetarna zvijezda sa albumom iz 1976. godine, koji je prodan u preko dvanaest miliona primjeraka. Kako je ime tog albuma?

OXYGENE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)