Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Jelena Veljača

Pojmovi: |Jelena Veljača|

Jelena Veljača je hrvatska filmska, televizijska i kazališna glumica, kolumnistica, feministkinja i aktivistkinja. Jedna od glavnih uloga u karijeri joj je ona Dore Jurak. U kojoj seriji?

Vila Marija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)