Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Jeremiah

Pojmovi: |Hermann Hupenn| |Jeremiah|

U post apokaliptičnoj Americi koju je stvorio u svojim stripovima Belgijac Hermann Hupenn, njegov junak Jeremiah ne bi dugo preživio bez pomoći vjernog prijatelja. Kako se on zove i kako se zove njegova mazga?

KURDY MALLOY I EZRA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)