Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Juraj Dalmatinac

Pojmovi: |Juraj Dalmatinac| |Šibenik|

Najpoznatija turistička destinacija Šibenika je definitivno katedrala koja se gradila kroz 15. i 16. stoljeće, a najpoznatiji među arhitektima bio je Juraj Dalmatinac. Kojem je svetcu posvećena ova crkva?

Sveti Jakov

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)