Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kazalište

Pojmovi: |Kazalište|

Jedna od drama nagrađenih Nagradom Marin Držić 2022. nosi naslov “Vulnera urbis, vulnera orbis (Rane grada, rane svijeta)”. U kojem gradu se odvija radnja predstave?

Split

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)