Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kelti

Pojmovi: |Kelti|

Koji keltski bog je bio poznat po svojoj neizmjernoj mudrosti, a njegova djeca su bila pretvorena u labudove zbog ljubomorne žene, samo da bi se nakon devetsto godina vratili u ljudski oblik?

Lir

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)