Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Klis

Pojmovi: |Klis| |Tursko carstvo|

Klis i kliška utvrda oduvijek su bila ulazna vrata u bogato splitsko zaleđe. Zato je i Turcima, tijekom prve polovice 16. stoljeća bilo u interesu da ga zauzmu. U tome su ih godinama priječili hrabri branitelji predvođeni legendarnim kapetanom, koji će na kraju i poginuti u borbama oko Klisa. Kako se zvao kliški i senjski kapetan koji je poginuo 1537. u zadnjem pokušaju obrane Klisa?

PETAR KRUŽIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)