Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Let 3

Pojmovi: |Let 3|

Ako Mamu ŠČ postavimo kao abecedno matematički zadatak, koje se slovo dobije ako se zbroje Š i Č, ako je slovo A 1, a slovo Ž 30?

Z

Pojmovi: |Let 3|

U bezvremenskom hitu Let 3a, Profesor Jakov, na njegovim vratima pojavljuju se dva učenika. Kako se zove prvi, a kako pak drugi?

Sandro i Mara

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)