Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Linda Lovelace

Pojmovi: |Linda Lovelace| |Porno industrija|

Jedna od prvih zvijezda žanra o kojem je riječ u ovoj grupi pitanja (porno film) je Linda Lovelace. Zvijezda je postala zbog uloge u filmu sa kojim je poistovjećuju i dan danas. O kojem je filmu riječ?

DUBOKO GRLO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)