Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Lisabon

Pojmovi: |Lisabon| |Portugal|

Glavni gradovi nisu nešto zapisano u kamenu. Jedan od primjera je i Portugalsko carstvo. Naime, od 1808. do 1821. godine, glavni grad ove države nije Lisabon. U kojem je gradu u tom periodu bila prijestolnica ove države?

Rio de Janeiro

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)