Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Lovac na jelene

Pojmovi: |Lovac na jelene|

Film u ovom pitanju je Lovac na jelene. Kako se zove čovjek koji stoji iza režije ovog remekdjela filmske umjetnosti?

Michael Cimino

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)