Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Luka Nižetić

Pojmovi: |Luka Nižetić|

Luka Nižetić je 2006. godine objavio pjesmu imena Prava ljubav. Otpjevao ju je sa kolegicom sa estrade. Kako se ona zove?

Lana Jurčević

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)