Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Luksemburg

Pojmovi: |Luksemburg|

Jedna od europskih država koja nema izlaz na more je Luksemburg. Oko njega su smještene tri države. Koje?

BELGIJA, NJEMAČKA, FRANCUSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)