Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mahatma Gandhi

Pojmovi: |Indija| |Mahatma Gandhi|

Zbog britanskog monopola na koji je začin Mahatma Gandhi organizirao kampanju građanskog neposluha?

Sol

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)