Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mario Mandžukić

Pojmovi: |Mario Mandžukić| |Nogomet|

Mario Mandžukić je profesionalnu nogometnu karijeru završio 2021. godine. U kojem europskom klubu?

AC Milan

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)