Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mato Lovrak

Pojmovi: |Mato Lovrak|

U Lovrakovom romanu Vlak u snijegu, djeca se nađu zaglavljena u vlaku koji je pak zapeo u snijegu. U startu se dijele u dvije skupine. Prvu vodi glavni junak Ljuban, dok grupu koja ne želi kopati snijeg i sudjelovati u Ljubanovoj zadruzi vodi drugi klinac. Kako mu je ime?

Pero

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)