Pub kviz pitanja za pojam: Mauri

Apeninski je poluotok početkom 8. stoljeća potpao pod arapsku vlast. Koji je narod imao državu na području većeg dijela ovog polutoka dok ih nisu 711. godine osvojili Mauri?

Vizigoti

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)