Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Melanie Griffith

Pojmovi: |Melanie Griffith|

Melanie Griffith, proslavljena američka glumica, poput mnogih njenih kolegica, imala je hrpu brakova. Ipak, zanimljivo je da se za jednog slavnog glumca udavala u dva navrata, prvi put 1976., a drugi put 1989. godine. Tko je to bio dvostruki suprug Melanie Griffith?

Don Johnson

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)