Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Metallica

Pojmovi: |Metallica|

Robert Trujillo trenutačno zarađuje za kruh peglajući po basu u teškometalnoj trash nakupini nekadašnjih čupavaca uopćeno poznatih pod nazivom Metallica. Koga je Trujillo zamjenio u Metallici?

JASON NEWSTED

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)