Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Miguel de Cervantes

Pojmovi: |Don Quijote| |Miguel de Cervantes|

Pitanje gdje bi Don Quihote završio da nije bilo vjernog pomagača koji ga je čuvao i krpao nakon svake katastrofe. Navedite njegovo ime i prezime.

Sancho Panza

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)