Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mister No

Pojmovi: |Mister No|

Mister No nema klasičnih dugogodišnjih protivnika poput većine preostalih strip junaka, ali jedan mu je Japanac zadao dosta glavobolje u mini serijalu, počev od epizode Crveni vjetar.

Kenzo Isikawa Gaijine

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)